GrønnegadeCentrets Videoklub (GCV) er en klub for de brugere af GrønnegadeCentret, der interesserer sig for at lave videofilm og -klip.

GCV arrangerer information og øvelser om, hvorledes man optager og redigerer videofilm. Det sker ved workshops, besøg af foredragsholdere, eksterne besøg og visning af medlemmernes egne film, ligesom man ser og evaluerer eksterne produktioner.
GCV deltager, hvis der er mulighed herfor, i konkurrencer. Det kan være indbyrdes medlemmer imellem eller imod andre klubbers produktioner.
GCV arrangerer mødeaftener for medlemmernes familie og venner samt GrønnegadeCentrets brugere.

Vi arbejder både med klubbens videoudstyr og med medlemmernes eget.

Du er meget velkommen til at besøge klubben og møde medlemmerne. Vi holder møder om mandagen kl. 9:30 i Grønnegadecentret. I lige ugenumre i lokale "Clematis", og i ulige ugenumre mødes vi i "Petunia" på 1. sal.

Når du har været der et par gange og har fundet ud af, at du gerne vil være medlem af klubben, udfylder du Indmeldelsesblanketten  Den finder du oppe i venstre hjørne. Når du har meldt dig ind hører du fra vores kasserer. Under normale omstændigheder betaler vi 250 kr årligt for medlemsskab.

Det er en forudsætning for medlemsskab at du også er medlem af Grønnegadecentret. Her melder du dig ind i receptionen og det koster for tiden 350 kr. årligt

 

Det ville være dejligt at have dig som medlem af GC-videoklubben

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.